Rakennuttaminen

Makeva on erikoistunut hoiva- ja päiväkotikiinteistöhankkeiden kokonaistoteuttamiseen

Palvelukonseptimme:

  • Markkinaympäristön ja palvelutarpeen kartoitus
  • Rakennuspaikan löytäminen ja hankinta
  • Sopimusten tekeminen ja yhtiöiden perustaminen
  • Rahoittaminen
  • Suunnittelu
  • Rakentaminen
  • Valvonta

 

Makevan asiakkaana keskustelet aina ammattilaisen kanssa.

Onnistuneiden rakennushankkeiden taustalla ovat yhdessä ajattelu ja syvä yhteistyö asiakkaan ja Makevan kesken.