Esimerkkejä toiminnastamme

Palvelutarpeen kartoitus ja rakennushankkeen kokonaistoteutus

Palvelutarpeen kartoitus – Vaihe 1
 • Kartoitamme alueelliset palvelutarpeet
 • Selvitämme vaatimukset hankkeen toteutumiselle
 • Teemme tarkentavia suunnitelmia hankkeeseen sopivan palveluntuottajan kanssa
 • Työstämme projektin toteutusvalmiiksi
Hoivakiinteistön toteutus – Vaihe 2
 • Teemme toteutussuunnittelun yhteistyössä palveluntuottajan kanssa
 • Solmimme laadukkaan ja selkeän sopimuksen palveluntuottajan kanssa
 • Valitsemme hankkeeseen soveltuvan rakentamistavan
 • Toteutamme rakennushankkeen aikataulussa sovituin ehdoin

Yrityskaupan ja kiinteistöjärjestelyn toteuttaminen

Palvelut toimijalle, joka haluaa myydä yrityksensä
 • Liiketoiminnan terävöittäminen myyntiarvon kohottamiseksi
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Sopivan ostajan löytäminen
 • Yrityskauppaan liittyvä konsultointi ja due diligence
Yrityskaupan yhteydessä tehtävä kiinteistöjärjestely
 • Hoiva-alan yrityskaupoissa kiinteistöt jäävät myyjälle
 • Ostajan vaatimien perusparannusten toteuttaminen
 • Kiinteistön ostaminen tai sille ostajan löytäminen
 • Tarjoamme valmiin ja kokonaisvaltaisen ratkaisun myyjälle